Winiety Czechy – zwroty, edycja, przepisywanie

Edycja i zwrot winiety czeskiej

Czeskie winiety to najczęściej wykupowane opłaty drogowe, poza granicami naszego kraju. Od 2021 r. W Czechach obowiązuje wyłącznie elektroniczny system poboru opłat. Zamawianie winiet czeskich jest stosunkowo proste, jednak w związku z tym, że nie ma już naklejek, dochodzi do wielu pomyłek podczas ich zamawiania. Jakie zasady obowiązują w czeskim systemie poboru winiet? Zapraszamy do artykułu, który pomoże zrozumieć jakie mamy możliwości w razie popełnienia błędu, lub konieczności zmiany samochodu przed wyjazdem.

Temat 1 – Zwrot zakupionej winiety

System czeski nie umożliwia zwrotu wykupionej winiety.

Jeżeli dokonaliśmy zapłaty za winietę i okazało się, że jednak nie jest nam potrzebna, nie ma możliwości jej zwrotu i odzyskania pieniędzy. W przypadku winiet nie obowiązuje 14-dniowy okres zwrotu ze względu na zakup towaru/usługi przez Internet. Opłaty drogowe wyjęte są z tego obowiązku, o czym mówi Dyrektywa Europejska:

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniem zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta. Zwrotom nie podlegają towary/usługi, dla których Unijna Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumenckich wprowadza ograniczenia.

Temat 2 – Edycja wykupionej winiety

Przykład 1

System czeski umożliwia pełną edycję winiety, jeżeli jej ważność jeszcze się nie rozpoczęła.

Jeżeli wykupiliśmy winietę z datą początku jej ważności w przyszłości, np. za 5 dni, możliwa jest całkowita edycja jej parametrów, aż do dnia rozpoczęcia jej ważności. Dane które można edytować to:

  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • kraj w którym pojazd jest zarejestrowany,
  • datę rozpoczęcia ważności winiety.

Ważne! Dane winiety można edytować tylko jeden raz. Oznacza to, że po zapisaniu zmian, nie ma możliwości powtórnej edycji wprowadzonych danych.

Przykład 2

System czeski umożliwia ograniczoną edycję winiety, jeżeli jej ważność już się rozpoczęła.

Jeżeli wkupiliśmy winietę z datą rozpoczęcia ważności „od dziś” lub ważność winiety już się rozpoczęła, istnieje możliwość poprawienia literówek w numerze rejestracyjnym. Istnieją jednak ograniczenia we wprowadzaniu poprawek:

  • poprawiony numer rejestracyjny musi mieć tę samą liczbę znaków co błędny numer,
  • poprawić można jedynie 2 znaki,
  • poprawę można dokonać jednorazowo.

Temat 3 – Przepisanie winiety na inny pojazd

Przykład 1

System czeski umożliwia przepisanie winiety „rocznej” na inny pojazd.

W systemie czeskim istnieje możliwość przepisania winiety rocznej której ważność już trwa, na inny pojazd. Można tego dokonać jeżeli spełnia się jeden z warunków:

  • pojazd został ukradziony,
  • pojazd został wykupiony z leasingu,
  • pojazd został zniszczony w wyniku wypadku.

W każdym z tych przypadków konieczne jest przesłanie dokumentów potwierdzajacych zaistniałe zdarzenie. W przypadku wykupu leasingu, jest to FV oraz skan dokumentów samochodu. W przyadku kradzieży lub wypadku, konieczne jest przesłanie protokołu policyjnego ze zdarzenia. Dodatkowo należy wypełnić formularz z chęcią przepisania winiety rocznej na inny samochód. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do sklepu w którym kupowano winiety.

Przykład 2

System czeski nie umożliwia przepisania winiet „10D” oraz „30D” na inny pojazd.

W systemie czeskim nie ma możliwości przepisywania winiet 10-dniowych oraz 30-dniowych na inny pojazd, jeżeli ich ważność już się rozpoczęła. Jeżeli ważność winiet jeszcze się nie rozpoczęła, patrz Temat 1 – edycja winiet.